IRAGARKIA BILKURA-DEIALDIA


INDARREAN DAGOEN ARAUDIAREKIN BAT ETORRIZ, JAKINARAZTEN DA ALKATETZA HONEK BILKURA PUBLIKORAKO DEIALDIA EGIN DUELA. BILKURA PUBLIKO HORI UDALETXEKO BILKURA-ARETOAN EGINGO DA HONEKIN BATERA DOAN GAI-ZERRENDAN ADIERAZITAKO ORDU ETA EGUNEAN:

Bilkura mota: ARRUNTERA
Data: 2014ko IRAILAREN 4an
Lehen deialdiaren ardua: 19:00

GAI-ZERRENDA

1) 2014KO UZTAILAREN 10EAN ETA 23AN EGINIKO OHIKO SAIOETAKO AKTAK ONARTZEA, HALA BADAGOKIO.
2) EUDEL ETA EUSKO JAURLARITZAREN ARTEKO LANKIDETZA HITZARMENA KOMUNITATEAREN ONURA ETA ZEHARKAKO KONPONKETARAKO BETE ETA EGITEKO AZTERTZEA
3) ATXEKIMENDU PROPOSAMENA ?ARDOAREN ETA MAHASTIAREN KULTURA-PAISAIA? MUNDUKO ONDAREA IZENDATZEKO HAUTAGAITZARI.
4) ALEGRIA-DULANTZIKO NORDI WALKING ZENTRUAREN FUNTZIONAMENDUAREN PROPOSAMENA
5) AGURAIN ESKUALDEKO 2014KO AURREKONTUA.
6) 402-12-07 LURZATIAREN BALIO-JUSTUA FINKATZEA.
7) ALKATEAK ETA GOBERNU BATZARRAK HARTUTAKO EBAZPENEN ETA ERABAKIEN BERRI EMATEA.
8) GALDERAK ETA ESKAERAK.

GUZTIOK JAKIN DZAZUEN JAKINARAZTEN DENA.Dulantzin, 2014ko abuztuaren 29an / En Alegría-Dulantzi, a 29 de agosto de 2014
ALKATEAK / EL ALCALDE
Joseba Koldo Garitagoitia Odria Jn.