IRAGARKIA BILKURA-DEIALDIA


INDARREAN DAGOEN ARAUDIAREKIN BAT ETORRIZ, JAKINARAZTEN DA ALKATETZA HONEK BILKURA PUBLIKORAKO DEIALDIA EGIN DUELA. BILKURA PUBLIKO HORI UDALETXEKO BILKURA-ARETOAN EGINGO DA HONEKIN BATERA DOAN GAI-ZERRENDAN ADIERAZITAKO ORDU ETA EGUNEAN:


Bilkura mota: BEREZIA
Data: 2014ko ABUZTUAREN 28an
Lehen deialdiaren ardua: 19:00


GAI-ZERRENDA


1) ALEGRIA-DULANTZIKO NUESTRA SEÑORA DE AIALA KALEA GALTZADATZEKO ETA BERTAKO AZPIEGITURAK ERABERRITZEKO OBRA KONTRATUAREN ADJUDIKATZEA.

GUZTIOK JAKIN DEZAZUEN JAKINARAZTEN DENA.

Dulantzin, 2014ko abuztuaren 25ean / Alegría-Dulantzi, a 25 de agosto de 2014
ALKATEAK / EL ALCALDE
Joseba Koldo Garitagoitia Odria Jn.