IRAGARKIA BILKURA-DEIALDIA


INDARREAN DAGOEN ARAUDIAREKIN BAT ETORRIZ, JAKINARAZTEN DA ALKATETZA HONEK BILKURA PUBLIKORAKO DEIALDIA EGIN DUELA. BILKURA PUBLIKO HORI UDALETXEKO BILKURA-ARETOAN EGINGO DA HONEKIN BATERA DOAN GAI-ZERRENDAN ADIERAZITAKO ORDU ETA EGUNEAN:

Bilkura mota: ARRUNTERA
Data: 2014ko UZTAILAREN 10etan
Lehen deialdiaren ardua: 19:00

GAI-ZERRENDA

1) 2014KO MAIATZAREN 28AN ETA EKAINAREN 4AN EGINIKO OHIKO SAIOETAKO AKTAK ONARTZEA, HALA BADAGOKIO.
2) KIROL, EUSKARA, KULTURA ETA GIZARTE EKINTZAREN ALORRETAKO 2014KO DIRU-LAGUNTZAK ESLEITZEKO OINARRIAK.
3) OLLOQUIEGUI, S.A.-REN ESKAERA, SAN MARTIN ETA AIARAKO ANDRE MARIA KALEEN HOBEKUNTZARAKO HIRIGINTZA-LANEN GAUZATZEA BERMATZEKO ORDAINDUTAKO ABALA ITZUL DAKION.
4) MUSIKA-ESKOLAKO ZERBITZUAK EMATEAGATIKO TASAK.
5) DT/AIA UDAL TALDEAREN MOZIOA, ERREGISTRO ZIBILARI BURUZKOA.
6) EH BILDU UDAL TALDEAREN MOZIOA, EUSKAL AURREZKI KUTXEN ETORKIZUNARI BURUZKOA.
7) EH BILDU UDAL TALDEAREN MOZIOA, EUSKAL SELEKZIOA ALDARRIKATZEN DUENA.
8) ALKATEAK ETA GOBERNU BATZARRAK HARTUTAKO EBAZPENEN ETA ERABAKIEN BERRI EMATEA.
9) GALDERAK ETA ESKAERAK.

GUZTIOK JAKIN DZAZUEN JAKINARAZTEN DENA.


Dulantzin, 2014ko uztailaren 4an / En Alegría-Dulantzi, a 4 de julio de 20144
ALKATEAK / EL ALCALDE
Joseba Koldo Garitagoitia Odria Jn.