Irakargia


Udal Gobernu- Batzarrak 2014ko maiatzaren 28an hartutako erabakiz, 2014rako Udal Alguazil lanposturako Lan Eskaintza Publikoa onartu zen, 7/1985 Legearen, apirilaren 2koa, 91 artikuluarekin bat etorriz, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena, 7/2007 Legearen, apirilaren 12koa, 70 artikuluarekin bat etorriz, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutoa, eta 6/ 1989 Legearekin, uztaileren 6koa, Euskal Funtzio Publikoarena, bat etorriz.

PERTSONAL FUNTZIONARIOA

Karrerako Funtzionaria:

TALDEA BAKANTE KOPURUA IZENDAPENA DEIALDIRAKO GEHIENEZKO EPEA
TALDE PROFESIONALA 1 UDAL AGUAZILA 2014-12-31

Alegría-Dulantzin, 2014ko ekainaren 9an

ALKATEA

Fdo.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria