IRAGARKIA


Alkatetzeren Ebazpenaren bidez, 2014ko ekainaren 13koa, eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 23.3 artikuluarekin bat etorriz, ZACARIAS MARTÍN ÁLVEZ JAUNA, 1. Alkateordea, JARDUNEKO ALKATE izendatua izan da, Alkatea gai-pertsonalak direla eta, udalerritik absentatuko baita. Izendatze hori 2014ko EKAINAREN 14tik EKAINAREN 15era ARTE, BIAK BARNE, INDARREAN EGONGO DA.

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.

Dulantzin, 2014ko ekainaren 13an/Alegría-Dulantzi, a 13 de junio de 2014
IDAZKARIA/LA SECRETARIASin/Fdo: Mª Jesús Calvo Cabezón