IRAGARKIA BILKURA-DEIALDIA. 2014ko EKAINAREN 5ean


INDARREAN DAGOEN ARAUDIAREKIN BAT ETORRIZ, JAKINARAZTEN DA ALKATETZA HONEK BILKURA PUBLIKORAKO DEIALDIA EGIN DUELA. BILKURA PUBLIKO HORI UDALETXEKO BILKURA-ARETOAN EGINGO DA HONEKIN BATERA DOAN GAI-ZERRENDAN ADIERAZITAKO ORDU ETA EGUNEAN:

Bilkura mota: ARRUNTERA
Data: 2014ko EKAINAREN 5ean
Lehen deialdiaren ardua: 19:00

GAI-ZERRENDA

EGOKIA BALITZ, 2014KO MAIATZAREN 8KO BILKURAREN AKTA ONARTZEA.
2015EKO HERRIKO JAIAREN IZENDATZEA
EGUNEKO ARRETARAKO LANDA ZENTROAREN KUDEAKETA ETA MANTENTZE LANAK BURUTZEKO LANKIDETZA HITZARMENA
ARABAKO LANAK S.A-REKIN ADOSTUTAKO KUDEATZEKO ARDURAREN DEUSESTATZEA
TAXI POSTUA ESLEITZEKO LIZITAZIO ESPEDIENTEA.
AIALAKO ANDRA MARIA KALEKO ZOLAKETA LANAK ETA AZPIEGITUREN ERABERRITZE LANAK BURUTZEKO LIZITAZIO ESPEDIENTEA.
MUSIKA ESKOLAREN ZERBITZUA JASOTZEKO TASEI BURZKO ORDENANTZA ARAUTZAILEREN ALDAKETA.
LANGILE ZERRENDAN ALDAKETA: ALGUAZIL LANPOSTUA
UDALHITZEN ALDAKETA, UDAL LANGILERIAK ESZEDENTZIA ESKUBIDEAREN INGURUKOA.
UDAL ERAIKINEN GARBIKETA ZERBITZUAREN ESLEIPENA.
ALKATEAK ETA GOBERNU BATZARRAK HARTUTAKO EBAZPENEN ETA ERABAKIEN BERRI EMATEA.
GALDERAK ETA ESKAERAK.

GUZTIOK JAKIN DEZAZUEN JAKINARAZTEN DENA.

Dulantzin, 2014ko maiatzaren 30ean / En Alegría-Dulantzi, a 30 de mayo de 2014
ALKATEAK / EL ALCALDE
Joseba Koldo Garitagoitia Odria Jn.