IRAGARKIA. 2014 HERRIKO JAIETAN TXOSNAK JARTZEKO


Ondoko eskaera egiteko epea irekitzen da:

HERRIKO JAIETAN TXOSNAK JARTZEKO

OINARRIAK ETA ESKAERA-ORRIAK: Udal bulegoetan eta web horrialdean: www.alegria-dulantzi.net

AURKEZTEKO EPEA: 2014ko ekainaren 30 arte Udal Bulegoetan


Dulantzin, 2014ko maiatzaren 28an / Alegría-Dulantzi, a 28 de mayo de 2014
ALKATEA / EL ALCALDESin/Fdo: Joseba Koldo Garitagoitia Odria