IRAGARKIA BILKURA-DEIALDIA


INDARREAN DAGOEN ARAUDIAREKIN BAT ETORRIZ, JAKINARAZTEN DA ALKATETZA HONEK BILKURA PUBLIKORAKO DEIALDIA EGIN DUELA. BILKURA PUBLIKO HORI UDALETXEKO BILKURA-ARETOAN EGINGO DA HONEKIN BATERA DOAN GAI-ZERRENDAN ADIERAZITAKO ORDU ETA EGUNEAN:


Bilkura mota: BEREZIA
Data: 2014ko MAIATZAREN 28an
Lehen deialdiaren ardua: 18:00


GAI-ZERRENDA


1) ?UDAL ERAIKINEN GARBIKETA? ZERBITZU-KONTRATUAREN SAILKAPENA ETA ESLEIPEN-PROPOSAMENA.
2) ?AIARAKO ANDRE MARIAREN KALEAREN URBANIZAZIOA? LANETARAKO FINANTZA-PLAN.
3) 1/2014 KREDITU GEHIGARRIAREN ESPEDIENTEA.


GUZTIOK JAKIN DEZAZUEN JAKINARAZTEN DENA.