IRAGARKIA


Alkatetzaren Ebazpenaren bidez, 2014ko maiatzaren 16koa, eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 23.3 artikuluarekin bat etorriz, ZACARIAS MARTÍN ÁLVEZ JAUNA, 1. Alkateordea, JARDUNEKO ALKATE izendatua izan da, Alkatea gai-pertsonalak direla eta, udalerritik absentatuko baita. Izendatze hori 2014KO MAITZAREN 16tik, ARRATSALDEKO 15:00ETATIK 2014KO MAIATZAREN 19ra, GOIZEKO 8:00ak ARTE, BIAK BARNE gauzatuko da.

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.

Dulantzin, 2014ko maiatzaren 16an/Alegría-Dulantzi, a 16 de mayo de 2014
IDAZKARIA/LA SECRETARIASin/Fdo: Mª Jesús Calvo Cabezón