IRAGARKIA BILKURA-DEIALDIA


INDARREAN DAGOEN ARAUDIAREKIN BAT ETORRIZ, JAKINARAZTEN DA ALKATETZA HONEK BILKURA PUBLIKORAKO DEIALDIA EGIN DUELA. BILKURA PUBLIKO HORI UDALETXEKO BILKURA-ARETOAN EGINGO DA HONEKIN BATERA DOAN GAI-ZERRENDAN ADIERAZITAKO ORDU ETA EGUNEAN:

Bilkura mota: ARRUNTERA
Data: 2014ko MAIATZAREN 8an
Lehen deialdiaren ardua: 19:00

GAI-ZERRENDA

1) EGOKIA BALITZ, 2014KO APIRILAREN 3AN BURUTUTAKO BILKURAREN AKTA ONARTZEA.
2) M. P. G. G. ANDREAK AL-17REN DESJABETZEAN EZARRI BEHARREKO BALORAZIO IRIZPIDEEN INGURUAN AURKEZTUTAKO ERRAKLAMAZIOAREN ESTIMAZIO.
3) ARABAKO LANAKI KUDEAKETA-AGINDUA.
4) UDALETXEKO LANGILE A. P. R. DE A. JAUNAK JARRITAKO BERRAZTERTZEKO HELEGITEA.
5) ALKATEAK ETA GOBERNU BATZARRAK HARTUTAKO EBAZPENEN ETA ERABAKIEN BERRI EMATEA.
6) GALDERAK ETA ESKAERAK.

GUZTIOK JAKIN DEZAZUEN JAKINARAZTEN DENA.


Dulantzin, 2014ko maiatzaren 5an / En Alegría-Dulantzi, a 5 de mayo de 2014
ALKATEAK / EL ALCALDE
Joseba Koldo Garitagoitia Odria Jn.