ESLEIPEN IRAGARKIA. UDAL IGERILEKUETAKO TABERNA-JATETXEA


2014ko apirilaren 2ko Gobernu Batzordearen akordioaren arabera, iragarki honen bidez BARALDE Z.G kalean kokaturiko ONDASUN HIGIEZINAREN ERRENTAMENDURAKO lehiaketarako deialdia egiten da, UDAL IGERILEKUETAKO TABERNA-JATETXE izan dadin, ondoko datuen arabera:

1. ERAKUNDE ESLEITZAILEA: DATU OROKORRAK ETA INFORMAZIOA ESKURATZEKO DATUAK:

a) Erakundea: Alegria-Dulantziko Udala.
b) Dokumentazioa eta informazioa eskuratzeko:
1. Non: Alegria-Dulantziko Udaletxea.
2. Helbidea: Herriko Plaza 1.
3. Herria eta Posta-kodea: 01240 - Alegria-Dulantzi.
4. Telefono-zenbakia: 945-420027.
5. Telefax-zenbakia: 945-420394.
6. Posta elektronikoa: aalegria.general@ayto.alava.net
7. Kontratugilearen profilaren Interneteko helbidea: www.alegria-dulantzi.net eta www.euskadi.net
8. Dokumentazioa eta informazioa eskuratzeko epemuga: eskaintzak aurkezteko epemuga bukatu baino 3 egun lehenago.
c) Espediente-zenbakia: 11/2014.

2. KONTRATUAREN XEDEA:

a) Mota: Errentamendua.
b) Xedearen deskribapena: UDAL IGERILEKUETAKO TABERNA-JATETXEAREN ERRENTAMENDUA.
c) Gauzatzeko lekua:
1. Helbidea: Baralde kalea z.g.
2. Herria eta Posta-kodea: 01240 - Alegria-Dulantzi.
d) Errentamendu-kontratuaren epea: 1 urte.
e) Luzapen onarpena: Bai.

3. IZAPIDETZEA ETA PROZEDURA:

a) Izapidetzea: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Esleipen irizpideak: Hainbat esleipen irizpide.

4. ERRENTAMENDUAREN ZENBATEKOA:

Zenbateko Garbia: 1.000 euro. BEZ % 21: 210 euro. Guztirako Zenbatekoa: 1.210 euro urtean.

5. KONTRATISTAREN BALDINTZA ESPEZIFIKOAK:

Eskaintzak aurkeztu ahal izango dituzte jarduteko gaitasun osoa eta euren kaudimen ekonomiko, finantzario eta teknikoa egiaztatzen duten pertsona natural edo juridikoek.

1. Lizitatzaileen jarduteko gaitasuna egiaztatuko da: :

a) Pertsona fisikoei dagokienez, nortasun agiriaren fotokopia konpultsatu bidez.
b) Pertsona juridikoei dagokienez, IFK-ren fotokopia konpultsatu eta eraketa eskritura edo dokumentu, estatutuen edo sortze-egintzaren bidez, haren jarduera arautzen duten arauak jasota, eta behar bezala inskribatuta, badagokio, dagokion Erregistro publikoan, zein pertsona juridiko mota den.

6. ESKAINTZEN AURKEZPENA:

a) Aurkezteko epemuga: 15 egun esleipen iragarkia ALHAOn argitaratu eta biharamunetik aurrera.
b) Aurkezpen modalitatea: Paperean.c) Aurkezpen lekua:
1. Non: Erregistro Orokorra.
2. Helbidea: Herriko Plaza 1.
3. Herria eta Posta-kodea: 01240 - Alegria-Dulantzi.
4. Helbide elektronikoa: aalegria.general@ayto.alava.net
d) Lizitatzaileak bere eskaintzari nahitaez eutsi beharreko epea: hilabete.

7. ESKAINTZEN IREKIERA:

a) Deskribapena: Kontratazio-mahaia.
b) Helbidea: Herriko Plaza 1.
c) Herria eta Posta-kodea: 01240 - Alegria-Dulantzi.
d) Data eta ordua: Proposamenak aurkezteko epea bukatu eta 3 egun baliodun, 10:00etan.

Alegria-Dulantzin, 2014ko apirilaren 3an
ALKATEA


Izp.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria