IRAGARKIA BILKURA-DEIALDIA


INDARREAN DAGOEN ARAUDIAREKIN BAT ETORRIZ, JAKINARAZTEN DA ALKATETZA HONEK BILKURA PUBLIKORAKO DEIALDIA EGIN DUELA. BILKURA PUBLIKO HORI UDALETXEKO BILKURA-ARETOAN EGINGO DA HONEKIN BATERA DOAN GAI-ZERRENDAN ADIERAZITAKO ORDU ETA EGUNEAN:

Bilkura mota: ARRUNTERA
Data: 2014ko APIRILAREN 3an
Lehen deialdiaren ardua: 19:00

GAI-ZERRENDA

1) EGOKIA BALITZ, 2014KO MARTXOAREN 6AN BURUTUTAKO BILKURAREN AKTA ONARTZEA.
2) HIRI ETA HIRIARTEKO AUTOMOBILEN (TAXIAK) BIDEZKO GARRAIO ZERBITZUAREN ORDENANTZA ARAUTZAILEAREN ALDAKETA.
3) GARRAIO PUBLIKO ERREGULARREKO ZERBITZUAREN AURREPROIEKTUA.
4) ALEGRIA-DULANTZI UDALEKO HIZKUNTZA IRIZPIDEAK.
5) EUSKARA SUSTATZEKO EKINTZA PLANA-ESEP (2014-2017 PLAN ESTRATEGIKOA ETA 2014 KUDEAKETA PLANA).
6) ENERGIA- ZERBITZUEN KONTRATUA SAKONTZEA.
7) AURREKONTU PROIEKTUA 2014.
8) ARABAKO EH BILDU UDAL TALDEAREN MOZIOA ARABAKO TREN SOZIALAREN ALDEKOA.
9) ALKATEAK ETA GOBERNU BATZARRAK HARTUTAKO EBAZPENEN ETA ERABAKIEN BERRI EMATEA.
10) GALDERAK ETA ESKAERAK.

GUZTIOK JAKIN DEZAZUEN JAKINARAZTEN DENA.

Dulantzin, 2014ko martxoaren 31an / En Alegría-Dulantzi, a 31 de marzo de 2014
ALKATEAK / EL ALCALDE
Joseba Koldo Garitagoitia Odria Jn.