IRAGARKIA


Alkatetzeren Ebazpenaren bidez, 2014ko martxoaren 14koa, eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 23.3 artikuluarekin bat etorriz, ANDER ISASMENDI GALDOS JAUNA, 3. Alkateordea, JARDUNEKO ALKATE izendatua izan da, Alkatea gai-pertsonalak direla eta, udalerritik absentatuko baita. Izendatze hori 2014KO MARTXOAREN 15TIK aurrera indarrean izango da.

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.

Dulantzin, 2014ko martxoaren 14an/Alegría-Dulantzi, a 14 de marzo de 2014
IDAZKARIA/LA SECRETARIASin/Fdo: Mª Jesús Calvo Cabezón