IRAGARKIA BILKURA-DEIALDIA


INDARREAN DAGOEN ARAUDIAREKIN BAT ETORRIZ, JAKINARAZTEN DA ALKATETZA HONEK BILKURA PUBLIKORAKO DEIALDIA EGIN DUELA. BILKURA PUBLIKO HORI UDALETXEKO BILKURA-ARETOAN EGINGO DA HONEKIN BATERA DOAN GAI-ZERRENDAN ADIERAZITAKO ORDU ETA EGUNEAN:

Bilkura mota: ARRUNTERA
Data: 2014ko MARTXOAREN 6an
Lehen deialdiaren ardua: 19:00

GAI-ZERRENDA

1) EGOKIA BALITZ, 2014KO OTSAILAREN 13 ETA 20EAN BURUTUTAKO BILKUREN AKTAK ONARTZEA.
2) 2014KO OTSAILAREN 19KO GOBERNU BATZORDEAREN HITZARMENA ONARTZEA, ZEINEAN ?UDALETXEKO ESTALKIA ERABERRITZEKO? LANETARAKO DIRU-LAGUNTZA ESKATZEN DEN, LAN TXIKIAK EGITEKO LAGUNTZA PROGRAMA 2014REN BARRUAN.
3) 2014KO OTSAILAREN 19KO GOBERNU BATZORDEAREN HITZARMENA ONARTZEA, ZEINEAN 2014KO HERRITARRENTZAKO LAGUNTZEN PROGRAMAN SARTU BEHARREKO LANETARAKO DIRU-LAGUNTZA ESKATZEN DEN.
4) ZABORREN KOSTUAREN BANAKETA AGURAINGO KUADRILLAN.
5) DTI/AIA, EH BILDU ETA EAJ/PNV TALDEEK MARTXOAREN 3AREN INGURUAN AURKEZTUTAKO MOZIOA.
6) ALEGRIA-DULANTZI UDALEKO A. P. R. DE A. LANGILEAREN BATERAGARRITASUN ESKAERA
7) ALKATEAK ETA GOBERNU BATZARRAK HARTUTAKO EBAZPENEN ETA ERABAKIEN BERRI EMATEA.
8) GALDERAK ETA ESKAERAK.

GUZTIOK JAKIN DEZAZUEN JAKINARAZTEN DENA.


Dulantzin, 2014ko martxoaren 3an / En Alegría-Dulantzi, a 3 de marzo de 2014
ALKATEAK / EL ALCALDE
Joseba Koldo Garitagoitia Odria Jn.