IRAGARKIA AKATSEN ZUZENKETA


109 zenbakiko ALHAOn, 2013ko irailaren 23koa, argitaraturiko Iragarkian akatsak daudela ohartuta, Zerbitzu Publikoak Ematearen eta Jarduera Administratiboak Egitearen ondoriozko Tasen Zerga Ordenantza Arautzailearen aldaketaren behin betiko onarpenari dagokiona, ?KIROL INSTALAZIOAK? deritzon atalean, akatsen ondoko zuzenketa argitaratzen da:

ZERA DIOEN LEKUAN:

IGERILEKUAK

Hobariak:

2.- Kide guztiak erroldatuta dituzten unitate familiarrek ondoko hobariak izango dituzte:

? 2 kide direnean abonatuak, ehuneko 20ko hobaria egongo da abonu bakoitzaren prezioan.
? 3 kide edo gehiago direnean abonatuak, ehuneko 30eko hobaria egongo da abonu bakoitzean.

ZERA ESAN BEHAR DU:

IGERILEKUAK

Hobariak:

2.- Kide guztiak erroldatuta dituzten unitate familiarrek ondoko hobariak izango dituzte:

? 3 kide edo gehiago direnean abonatuak, ehuneko 20eko hobaria egongo da abonu bakoitzaren prezioan.
? 4 kide edo gehiago direnean abonatuak, ehuneko 30eko hobaria egongo da abonu bakoitzean.

Ezagutza orokorrerako argitaratzen dena.

Alegría-Dulantzin, 2014ko otsailaren 18an
ALKATEA
Izp.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria