IRAGARKIA. ?ALEGRÍA-DULANTZIKO HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUAREN PLAN OROKORRAREN (HAPO) ETA INGURUMEN EBALUAZIO ESTRATEGIKOAREN (IEE) IDAZKETA?


2013ko abenduaren 27ko Gobernu Batzordearen Akordio bidez, ?ALEGRÍA-DULANTZIKO HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUAREN PLAN OROKORRAREN (HAPO) ETA INGURUMEN EBALUAZIO ESTRATEGIKOAREN (IEE) IDAZKETA? zerbitzu-kontratua esleitu zen, eta bere formalizazioa azaroaren 14an argitaratu zen 3/2011 Legegintzako Errege-dekretuak onarturiko Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bategineko 154. artikuluan jasotako ondorioetarako.

1. Erakunde esleitzailea.

a) Erakundea: Alegría-Dulantziko Udala
b) Espediente-zenbakia: 72/2013
c) Kontratugile-profilaren Interneteko helbidea: www.euskadi.net

2. Kontratuaren xedea.

a) Kontratu mota: Zerbitzuak
b) Xedearen deskribapena: ?ALEGRÍA-DULANTZIKO HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUAREN PLAN OROKORRAREN (HAPO) ETA INGURUMEN EBALUAZIO ESTRATEGIKOAREN (IEE) IDAZKETA?
c) Kontratugilearen Buletina eta Profila;
Esleipen-iragarkiaren argitalpen data: 2013ko urriaren 21 eta 30ean eta azaroaren 13an

3. Izapidetzea eta prozedura.

a) Izapidetzea: Arrunta
b) Prozedura: Irekia, ekonomikoki eskaintza onuragarriena, hainbat esleipen-irizpide

4. Oinarrizko Esleipen Aurrekontua.

185.360,33 ?, BEZ kanpo

5. Kontratuaren formalizazioa.

a) Esleipen data: 2013ko abenduak 27
b) Kontratista: OCUS ARQUITECTOS, S.C.P.
d) Esleipenaren zenbatekoa: 118.100 ?, BEZ kanpo

Alegría-Dulantzin, 2013ko abenduaren 27an
ALKATEA
Izp.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria