IRAGARKIA AKATSEN ZUZENKETA


ALHAO-eko 121. zenbakian, 2013ko urriaren 21ekoa, argitaratutako iragarkian LIZITAZIOAREN inguruko akats bat zegoela ikusita: ZERBITZUKO KONTRATUA ?HIRI-ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIAREN (HAPN) IDAZKETA ETA ALEGRIA-DULANTZI UDALERRIKO INGURUMENAREN EBALUAZIO ESTRATEGIKOA (IEE)?, honako akatsen zerrenda argitara ematen da:

ESATEN DUEN LEKUAN:

8. KONTRATUAREN ESLEIPEN IRIZPIDEAK ETA HORIEN HAZTAPENA

8.2. Formula bidez ebalua daitezkeen irizpideak (C gutun-azala)

a) Eskaintza ekonomikoa: 10 puntura bitarte

Eskaintza ekonomikoa erantsitako formularen arabera baloratuko da, gehieneko puntuazioa (30 puntu) eskaintza ekonomiko txikienari emango diona, betiere ez dagoenean ausarkeria egoeran, eta gutxieneko puntuazioa (0 puntu) lehiaketa aurrekontuari.

HONAKOA ESAN BEHAR DU:

8. KONTRATUAREN ESLEIPEN IRIZPIDEAK ETA HORIEN HAZTAPENA

8.2. Formula bidez ebalua daitezkeen irizpideak (C gutun-azala)

b) Eskaintza ekonomikoa: 10 puntura bitarte

Eskaintza ekonomikoa erantsitako formularen arabera baloratuko da, gehieneko puntuazioa (10 puntu) eskaintza ekonomiko txikienari emango diona, betiere ez dagoenean ausarkeria egoeran, eta gutxieneko puntuazioa (0 puntu) lehiaketa aurrekontuari.

Eskaintzak aurkezteko epea iragarki hau ALHAO-n argitaratu eta 20 eguneko epean luzatuko da.

Denek jakin dezaten argitaratu da.

Alegría-Dulantzin, 2013ko urriaren 21ean
ALKATEA

Sinadura: Joseba Koldo Garitagoitia Odria