IRAGARKIA. ?MARRAZKI ETA PINTURA TAILERRA?


Gobernu Batzordearen akordio bidez, 2013ko irailaren 4koa, ?MARRAZKI ETA PINTURA TAILERRA? zerbitzuen kontratua esleitu zen, formalizazioa argitaratuta azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak onarturiko Sektore Publikoko Kontratuaren Legearen Testu Bateginaren 154. artikuluko ondorioetarako.

1. Erakunde esleitzailea.

a) Erakundea: Dulantziko Udala
b) Espediente-zenbakia: 36/2013
c) Kontratugilearen profilaren Interneteko helbidea: www.alegria-dulantzi.net

2. Kontratuaren xedea.

a) Kontratu mota: Zerbitzuak
b) Xedearen deskribapena: ?MARRAZKI ETA PINTURA TAILERRA?
c) Buletina eta Kontratugilearen profila;
lizitazio iragarkiaren argitalpen data: 2013ko uztailak 1

3. Izapidetzea eta prozedura.

a) Izapidetzea: Arrunta
b) Prozedura: Irekia, ekonomikoki eskaintza onuragarriena, hainbat esleipen irizpide

4. Oinarrizko Lizitazio Aurrekontua.

? Haurrentzako Tailerrak: 30 ? eta 3 ? BEZ.
? Helduentzako Tailerrak: 30 ? eta 6,3 ? BEZ.

5. Kontratuaren formalizazioa.

a) Esleipen data: 2013ko irailak 4
b) Kontratista: ANA DÍAZ DE ESPADA LÓPEZ DE HEREDIA
d) Esleipen zenbatekoa: Haurrentzako Tailerrak: 30 ? eta 3 ? BEZ.
Helduentzako Tailerrak: 30 ? eta 6,3 ? BEZ.

Dulantzin, 2013ko irailaren 6an
ALKATEA

Izp.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria