IRAGARKIA, 2012-2013 IKASTURTERAKO LUDOTEKA, GAZTETXIKI ETA GAZTELEKU ZERBITZUEN KONTRATUA ESLEITZEKOA


Gobernu Batzarraren, 2012ko urriaren 3an egindakoaren, Erabakiaren bidez, ?2012-2013 IKASTURTERAKO LUDOTEKA, GAZTETXIKI ETA GAZTELEKU ZERBITZUEN? kontratua esleitu zen eta kontratua argitaratu da Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren 154. artikuluarekin bat etorriz. Azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsi zen aipatutako Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina.

1. Esleipena ematen duen erakundea:

a) Organismoa: Alegria-Dulantziko Udala.
b) Espediente zenbakia: 67/2012.
c) Kontratatzailearen Profilaren Interneteko helbidea:
www.alegria-dulantzi.net

2. Kontratuaren xedea eta iraupena

a) Mota: Zerbitzuak.
b) Xedearen deskripzioa: ?LUDOTEKA, GAZTETXIKI ETA GAZTELEKU ZERBITZUAK, 2012-2013 IKASTURTEA?
c) CPV (Nomenklatura erreferentzia): 920000000-1.
e) Iraupena: 2012ko urriaren 1etik 2013ko uztailaren 31ra.

3. Tramitazioa eta prozedura

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Negoziatua, publizitaterik gabekoa.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Zenbateko garbia: 34.000,00 euro (BEZ barne).

5. Kontratua esleitzea

a) Esleipen eguna: 2012ko urriaren 3a.
b) Burutzeko eguna: 2012ko urriaren 4a.
c) Kontratista: GESTIÓN SOCIOCULTURAL, S.L.
d) Nazionalitatea: espainiarra.
e) Esleipenaren zenbatekoa: Zenbateko garbia: 29.500,00 euro. BEZ barne: 32.450,00 euro.

Alegría-Dulantzin, 2012ko urriaren 8an
ALKATEA

Sin.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria