Anuncio adjudicación servicio mantenimiento equipos informáticos


INFORMATIKA-EKIPOEN ETA ZENBAIT KOMUNIKAZIO-SISTEMEN MANTENTZE-LANETARAKO ZERBITZUEN ESLEIPENAREN IRAGARKIA

Gobernu Batzarraren, 2012ko abustuaren 7an egindakoaren, Erabakiaren bidez, ?INFORMATIKA-EKIPOEN ETA ZENBAIT KOMUNIKAZIO-SISTEMEN MANTENTZE-LANETARAKO ZERBITZUEN? kontratua esleitu zen eta kontratua argitaratu da Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren 154. artikuluarekin bat etorriz. Azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsi zen aipatutako Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina.

1. Esleipena ematen duen erakundea:

a) Organismoa: Alegria-Dulantziko Udala.
b) Espediente zenbakia: 5/2012.
c) Kontratatzailearen Profilaren Interneteko helbidea:
www.alegria-dulantzi.net eta www.contrataciondelestado.es

2. Kontratuaren helburua

a) Mota: Zerbitzuak.
b) Xedearen deskripzioa: ?INFORMATIKA-EKIPOEN ETA ZENBAIT KOMUNIKAZIO-SISTEMEN MANTENTZE-LANAK?.
c) Kontratatzailearen Profila, lizitazio iragarkia argitaratu zen eguna: 2012ko ekainaren 11an.
d) CPV (Nomenklatura erreferentzia): 50312000-5, 503123000-8, 50323000-5.
e) Burutzeko/emateko epea: 2 urte, baina beste 2 urtez luza daiteke.

3. Tramitazioa eta prozedura

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Negoziatua, publizitatearekin.
c) Esleipen-irizpideak: Hainbat esleipen irizpide.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Zenbateko gordina 2 urteetarako: 40.000,00 euro. % 18ko BEZ: 7.200,00 euro. Zenbatekoa guztira: 47.200,00 euro.
Kontratuaren balioztatutako balioa, egin daitezkeen luzapenak barne: 80.000,00 euro.

5. Kontratua esleitzea

a) Kontratua esleitu den eguna: 2012ko abustuaren 7ª.
b) Kontratua formalizatuko den eguna: 2012ko abustuaren 21ª.
c) Esleipenduna: ALTIA CONSULTORES, S.A.
d) Nazionalitatea: espainiarra.
e) Esleipenaren zenbatekoa: Zenbateko garbia: 33.200 euro. Zenbatekoa guztira: 39.176 euro.

Alegría-Dulantzin, 2012ko abustuaren 8an
ALKATEA


Sin.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria