IRAGARKIA. POSTA ZERBITZUEN


Gobernu Batzarraren, 2012ko maiatzaren 2an egindakoaren, Erabakiaren bidez, ?POSTA ZERBITZUEN? kontratua esleitu zen eta kontratua argitaratu da Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren 154. artikuluarekin bat etorriz. Azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsi zen aipatutako Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina.

1. Esleipena ematen duen erakundea.

a) Organismoa: Alegria-Dulantziko Udala.
b) Espediente zenbakia: 129/2011
c) Kontratatzailearen profilaren Internet helbidea:
www.alegria-dulantzi.net y www.contrataciondelestado.es

2. Kontratuaren helburua.

a) Kontratu mota: Zerbitzuak
b) Xedearen deskripzioa: ?POSTA ZERBITZUAK?
c) Buletina eta Kontratatzailearen Profila, lizitazio iragarkia argitaratu zen eguna: 2012ko otsailaren 17a eta martxoaren 2a
d) CPV (Nomenklatura erreferentzia): 64110000-0

3. Tramitazioa eta prozedura:

a) Tramitazioa: Arrunta
b) Prozedura: Irekia
c) Esleipen-irizpideak: Hainbat esleipen irizpide

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua.

Zenbateko garbia: 22.272,04 euro. Zenbatekoa guztira: 26.281 euro.

5. Kontratua esleitzea

a) Eguna: 2012ko maiatzaren 2an
b) Kontratista: SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.
c) Nazionalitatea: Espainiarra
d) Esleipenaren zenbatekoa: Zenbateko garbia: 17.203 euro. Zenbatekoa guztira: 20.300 euro.

Alegría-Dulantzin, 2012ko maiatzaren 9an
ALKATEA

Sin.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria