IRAGARKIA AKATS ZUZENKETA


ALHAOko 20. zenbakian, 2012ko otsailaren 17koan, jarritako LIZITAZIO IRAGARKIAN, ?POSTA ZERBITZUAK? kontratatzeari buruzkoan, akats bat dagoenez, honako akats zuzenketa hau ematen dugu argitara:


HONAKOA DIOEN LEKUAN:

Hobekuntzak

% 5 Prestazioek, Alegría-Dulantziko Udalerako kosturik sortu gabe, zerbitzuan berrikuntzak edo hobekuntzak sortuko dituztela eta posta komunikazioen beharrak hobeto beteko dituztela adierazten duen dokumentazioa.


HONAKOA ESAN BEHAR DU:

HOBEKUNTZAK

10 PUNTU Prestazioek, Alegría-Dulantziko Udalerako kosturik sortu gabe, zerbitzuan berrikuntzak edo hobekuntzak sortuko dituztela eta posta komunikazioen beharrak hobeto beteko dituztela adierazten duen dokumentazioa.


Eskaerak aurkezteko epea, akatsen zuzenketako iragarki hau ALHAOn argitaratzen den biharamunetik hasiko da.


Denek jakin dezaten ematen da aditzera.


Alegría-Dulantzin, 2012ko otsailaren 23an
ALKATEA

Sin.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria